Publicador de continguts

Pepe Miralles "ENCARA AQUÍ"


Exposició Pepe Miralles Encara aquí

"Encara aquí/Todavía aquí" es planteja com una cridada d'atenció sobre la progressiva dissolució de la presència del VIH/sida a l'imaginari col·lectiu, als mitjans de comunicació i, consegüentment, a les diverses expressions artístiques. Amb aquest títol, Pepe Miralles vol assenyalar, a través d'un recorregut transversal i antològic de la seva producció artística que recorre més de trenta anys d'història de la sida, la necessitat de seguir incidint des de tots els àmbits en aquesta temàtica que, per a moltes persones, especialment les més joves, sembla relegada al passat, quasi llunyà; els és externa.

Duració:

Des del 14 de setembre de 2017fins el 6 de gener de 2018

Dies: Diàriament
Horari: 12:00
Localitat: Palma
Lloc de celebració:

Casal Solleric - Planta noble

Data darrera modificació: 11 de gener de 2023