Centre d'Art i Creació Palma (CAC Palma)

Centre d'Art i Creació Palma (CAC Palma)

Portada CAC

El CAC Palma vol ser un centre d'art i creació depenent de la Direcció General d'Arts Visuals de la Regidoria de Cultura i Benestar Social impulsat per l'Ajuntament de Palma, per donar resposta a les necessitats de formació, producció, promoció, interrelació, recerca i professionalització de persones i entitats representatives de tots els àmbits creatius de les arts visuals. Des del novembre del 2017, es treballa un model de cogestió amb un grup d'artistes, gestors i mediadores experimentant fórmules de gestió compartida dels recursos municipals i dels aportats pel propi grup.

El CAC Palma té com a objectius ser un espai tranversal que treballi pel procomú en estreta col·laboració amb altres associacions i professionals de la creació i de l'ambit social. Cerca el consens de les seves accions i iniciatives i desenvolupa programes de mediació artística participatius i col·laboratius amb comunitats i ciutadania.

Anys 2014 - 2015

Anys 2017 - 2020

Any 2021